babacucc.com (Trubó József egyéni vállalkozó): A babacucc.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a termékek egységáráról, a fizetési módokról, a szállítási módokról, nem megfelelő tájékoztatást adott a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: babacucc.com (Trubó József egyéni vállalkozó)
Székhely: 2072 Zsámbék, Rákóczi út 17
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 52095832
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68681562133
Honlapjának elérhetősége: www.babacucc.com
Vállalkozás közismert neve:
babacucc.com (Trubó József egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A babacucc.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a termékek egységáráról, a fizetési módokról, a szállítási módokról, nem megfelelő tájékoztatást adott a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.01.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.05.18. - 2024.05.18.
Határozat száma:
PE/002/00372-2/2022. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), és 5. § (2) c) pontja;45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), n), v) w) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése;z Fgytv. 14. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont