fenykeplabor.hu (Fényképlabor.hu Korlátolt Felelősségű Társaság): A fenykeplabor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás pontos nevéről, helytelen tájékoztatást adott a nyilvántartásba vevő szervről és az adószámról, nem adott tájékoztatást a szerződéskötés technikai feltételeiről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fenykeplabor.hu (Fényképlabor.hu Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2315 Szigethalom, József Attila utca 104.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-213555
Adószám: 25970993-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.fenykeplabor.hu
Vállalkozás közismert neve:
fenykeplabor.hu (Fényképlabor.hu Kft)
Ügy tárgya:
A fenykeplabor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás pontos nevéről, helytelen tájékoztatást adott a nyilvántartásba vevő szervről és az adószámról, nem adott tájékoztatást a szerződéskötés technikai feltételeiről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2022.01.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2022.05.18. - 2024.05.18.
Határozat száma:
PE/002/246-1/2022. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés b) h) i) m) v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. §, 20. § (2) bekezdés, 22. § (2) bekezdése, 23. § (1) bekezdés, 26. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § a) és d) f) és h) pont, 5. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 2. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bd) és be) c) f) g) i) pont, 7. § (1) bekezdés, 7. § (3) bekezdés b)-c) pont, 7. § (5) bekezdés b) c) d) e) pontja, Melléklet 10. pont; 453/2016 Kr. 1. § a) pont;524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont