aladdinpipa.hu (BG Aladdin Korlátolt Felelősségű Társaság): Az aladdinpipa.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségeiről, az egységárról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Hiányosan tájékoztatott a szerződéskötés lépéseiről, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelésről, nem megfelelően pedig az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: aladdinpipa.hu (BG Aladdin Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2851 Környe, Hegyalja út 11.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 11-09-022355
Adószám: 24798930-1-11
Honlapjának elérhetősége: www.aladdinpipa.hu
Vállalkozás közismert neve:
aladdinpipa.hu (BG Aladdin Kft.)
Ügy tárgya:
Az aladdinpipa.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségeiről, az egységárról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Hiányosan tájékoztatott a szerződéskötés lépéseiről, a teljesítés feltételeiről, a panaszkezelésről, nem megfelelően pedig az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.23. - 2021.09.23.
Határozat száma:
KE-06/FV/00170-10/2019 (Komárom-Eszetrgom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26) Korm.rendelet 11. § (1) h,i,l,m,v,w. pontjai, 15.§ (2), 18.§ (a), Fgytv. 14.§(1),(3), Ektv. 5.§(2) a) c), 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) , Fttv. 3.§ (1),6.§ (1) i), 7.§ (1), melléklet 10. pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont