eledelbolt.hu (DOGIMEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): Az eledelbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről, a cégbíróság megnevezéséről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának módjáról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a termékek egységáráról, a szállítási határidőről, és fizetési módokról, az online vitarendezésről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről és az együttműködési kötelezettségről, a kellék- és termékszavatosságról, és a jótállásról, az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: eledelbolt.hu (DOGIMEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 2040 Budaörs, Fodormenta utca 4.
Telefonszám: 0620/9-77-92-88
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-06-052209
Adószám: 28649072-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.eledelbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
eledelbolt.hu (DOGIMEX Bt.)
Ügy tárgya:
Az eledelbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének címéről, a cégbíróság megnevezéséről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának módjáról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a termékek egységáráról, a szállítási határidőről, és fizetési módokról, az online vitarendezésről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről és az együttműködési kötelezettségről, a kellék- és termékszavatosságról, és a jótállásról, az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.04.11. - 2021.04.11.
Határozat száma:
PE-06/00099-1/2019. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d), 5. § (2) a)-d), Fttv. 3. § (1) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), h), i), m), n), v) és w) pont; 524/2013/EU rendelet, Fgytv. 14. § (1), 4/2009 (I.30.) NFGM-SZMM egy. rendelet 4. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont