kedvezoparfumok.xyz (NBS Trading Inc): A kedvezoparfumok.xyz webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról, a kellékszavatosságról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kedvezoparfumok.xyz (NBS Trading Inc)
Székhely: 16192 Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.kedvezoparfumok.xyz
Vállalkozás közismert neve:
kedvezoparfumok.xyz (NBS Trading Inc)
Ügy tárgya:
A kedvezoparfumok.xyz webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról, a kellékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.03.19. - 2021.03.19.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/4021-4/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (1) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), j), k), l), m), n), v), w) pont, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b) (3), 23. § (1), (3), 25. §; Ektv. 4. § c), d), f), h), 5. § (1), (2) a), b), c), d) , 6. § (2) bekezdés, Fttv. 3. § (5) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pont, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont