capetansport.hu (TACTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A capetansport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a nyilvántartásban vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: capetansport.hu (TACTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2119 Pécel, Thököly út 31.
Telefonszám: +36 30 267 5501
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-080289
Adószám: 12387076-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.capetansport.hu
Vállalkozás közismert neve:
capetansport.hu (TACTIC KFT.)
Ügy tárgya:
A capetansport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a nyilvántartásban vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.03.07. - 2021.03.07.
Határozat száma:
PE-06/01/00186-1/2019 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont; Fttv. 3. § (1) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), j), l), m), n), v) w) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont