konyveskegytargy.hu (Balázs Szabolcs egyéni vállalkozó): A konyveskegytargy.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: konyveskegytargy.hu (Balázs Szabolcs egyéni vállalkozó)
Székhely: 3328 Egerszólát, Bocskai utca 17.
Telefonszám: 36/952-615
Nyilvántartási szám: 15144315
Cégjegyzékszám:
Adószám: 65344686230
Honlapjának elérhetősége: www.konyveskegytargy.hu
Vállalkozás közismert neve:
konyveskegytargy.hu (Balázs Szabolcs egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A konyveskegytargy.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.02.27. - 2021.02.27.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00068-1/2019 (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) i), l), m), n), v), w) pontjai, a 11. § 20. § (2)–(3) bekezdés, a 22. § (1) bekezdés, a 23. § (1) és (3) bekezdés, a 24. § (1) bekezdés, az Ektv. 4. § d) pontja, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont