szerveto.hu ("ROCKER" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A szerveto.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítás határidejéről, költségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szerveto.hu ("ROCKER" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 6500 Baja, Hársfa u. 2/A.
Telefonszám: +36 30/928 47 20
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-06-101727
Adószám: 20454858-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.szerveto.hu
Vállalkozás közismert neve:
szerveto.hu ("ROCKER" BT.)
Ügy tárgya:
A szerveto.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítás határidejéről, költségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.02.21. - 2021.02.21.
Határozat száma:
BK-05/FV/00298-9/2018. (Bács Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § e) pont, 5. § (2) bekezdés b), c), d) pontja, 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontja; EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, 3. § (1) bekezdése, 3. § (5) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont