mrbighungary.hu (MR. BIG TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság): Az mrbighungary.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mrbighungary.hu (MR. BIG TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Liliom utca 1/F
Telefonszám: +36709491119
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 18-09-107865
Adószám: 14273917-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.mrbighungary.hu
Vállalkozás közismert neve:
mrbighungary.hu (MR. BIG TEAM Kft.)
Ügy tárgya:
Az mrbighungary.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.11.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.02.21. - 2021.02.21.
Határozat száma:
VA-06/MEFF02/256-3/2018. (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § (2) bekezdés d), h) pontja, Fgytv. 14. § (5) bekezdése, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontja, 15. § (2) bekezdés, 18. §; Fttv. 3. §, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont