terratuffola.hu (Gourmand Company Korlátolt Felelősségű Társaság): A terratuffola.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: terratuffola.hu (Gourmand Company Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Kertész utca 151-153. 2. em. 1.
Telefonszám: +36 70 3413407
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 10-09-032600
Adószám: 23731912-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.terratuffola.hu
Vállalkozás közismert neve:
terratuffola.hu (Gourmand Company Kft.)
Ügy tárgya:
A terratuffola.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.01.29. - 2020.01.29.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00607-0003/2018. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h)-i), l)-m) és v)-w) pontjai, 11. § (5) bekezdése, az Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pontja, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja és 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont