kaptargyartas.hu (PROPOLISZ-KAPTÁR Faipari Termékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság): A www.kaptargyartas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről, a visszaigazolásról, a szerződés alakiságáról, az áru ellenértékéről, a kiszállítási határidőről, a fizetési kötelezettség vállalásáról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról,a jótállási, szavat

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kaptargyartas.hu (PROPOLISZ-KAPTÁR Faipari Termékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 3626 Hangony, Arany János út 11.
Telefonszám: +36-30-279-36-38
Nyilvántartási szám: ------------------
Cégjegyzékszám: 05-06-018041
Adószám: 26125495-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.kaptargyartas.hu
Vállalkozás közismert neve:
kaptargyartas.hu (PROPOLISZ-KAPTÁR Bt. )
Ügy tárgya:
A www.kaptargyartas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről, a visszaigazolásról, a szerződés alakiságáról, az áru ellenértékéről, a kiszállítási határidőről, a fizetési kötelezettség vállalásáról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról,a jótállási, szavat
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.16. - 2018.11.16.
Határozat száma:
BO-08/FO/00162-0009/2018. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontjai és 5. § (2) bekezdésének a)-d) pontjai, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének a), h), i), m), v), w pontjai és a 15. § (1)-(2) bekezdései, 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont