probolan50.hu (Vitalinv Limited SKA): A probolan50.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, a vállalkozás adatairól, a panaszkezelésről, a békéltető testületi eljárásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: probolan50.hu (Vitalinv Limited SKA)
Székhely: 00-696 Warszawa, Jana Pankiewicza 3.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: http://www.probolan50.hu/cip=MTE2OS4xMTYuNTQxNi4zODExLjAuMTUuMC4xMDcuMA
Vállalkozás közismert neve:
probolan50.hu (Vitalinv Limited SKA )
Ügy tárgya:
A probolan50.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, a vállalkozás adatairól, a panaszkezelésről, a békéltető testületi eljárásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.13. - 2020.09.13.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1980-2/2018.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- 45/2014. (II. 25.) Kr 11. § (1) bek. e), h), j), k), l), m), n), v) w) pont, 15. § (1), 18. §, 20. § (1), (2) a), b), (3), 22. § (1) a, b) 23.§ (1), (3), 24.§ (1), (2), 25. §, 26. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont