lookinggoodpassion.com (Liftoskin LLC): A lookinggoodpassion.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, az elérhetőségéről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék egységáráról, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, az elállási jogról. A terméknek olyan egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, mellyel nem rendelkezik.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: lookinggoodpassion.com (Liftoskin LLC)
Székhely: 3200 Greenfield Road, Dearborn, Michigan, 48120 USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.lookinggoodpassion.com
Vállalkozás közismert neve:
lookinggoodpassion.com (Liftoskin LLC)
Ügy tárgya:
A lookinggoodpassion.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, az elérhetőségéről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék egységáráról, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, az elállási jogról. A terméknek olyan egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, mellyel nem rendelkezik.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.08.09. - 2020.08.09.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/01224-4/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8), 14. § (5); 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1). e), h), k), v) w), 15. § (1), 18. §, 20. § (1), (2) a), b), (3), 22. § (1) a), b) (3), 23. § (1),(3), 24. § (1),(2), 25. §; 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h), 5. § (1), (2) a), b), c), d), 6.§ (1), (2); Fttv. 3. § (5)., 6. § (1) bek. ba), bj), bg), (i), 7.§; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b); 524/2013/EU rend. 14. cikk (2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont