hobalanc.hu (Simonics Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A hobalanc.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának módjáról, a szerződéskötés nyelvéről, a szerződés alakiságáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, békéltető testületekről, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hobalanc.hu (Simonics Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3961 Vajdácska, Fő u. 151.
Telefonszám: 0630-388030
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 05-09-004714
Adószám: 11387217-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.hobalanc.hu
Vállalkozás közismert neve:
hobalanc.hu (Simonics KFT. )
Ügy tárgya:
A hobalanc.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának módjáról, a szerződéskötés nyelvéről, a szerződés alakiságáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, békéltető testületekről, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.06.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.16. - 2020.07.16.
Határozat száma:
BO/FO/00507-0002/2017. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h), 5. § a), b), c), d); Fttv. 6. § (1) i); 45/2014. (II.226.) 11. § (1) h), i), m), v), w); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2).
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont