reatex.hu ("Rea Tex" Kereskedelmi Kft.): A reatex.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületekről, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: reatex.hu ("Rea Tex" Kereskedelmi Kft.)
Székhely: 2335 Taksony, Varsányi út 25.
Telefonszám: (06 24) 478-674
Nyilvántartási szám: ----
Cégjegyzékszám: 13-09-087706
Adószám: 12630501-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.reatex.hu
Vállalkozás közismert neve:
reatex.hu ("Rea Tex" Kereskedelmi Kft.)
Ügy tárgya:
A reatex.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületekről, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.12. - 2020.07.12.
Határozat száma:
PE-06/01/00033-5/2018. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h); 5. § (2) a), d), Fttv. 3. § (1).; 45/2014. (II. 25.) Korm.rendelet. 11. § (1). h), i), m), n), v), w) pont; 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont