webklima.hu (Varga Gábor egyéni vállalkozó): A webklima.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés iktatásáról, a 48 órán belüli visszaigazolásról, a fizetési kötelezettségről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület megnevezéséről és postai címéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési platformról. Hiányosan tájékoztatta a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: webklima.hu (Varga Gábor egyéni vállalkozó)
Székhely: 2030 Érd, Nagy Lajos u. 69.
Telefonszám: 06-30-299-1919
Nyilvántartási szám: 1602131
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 62453802233
Honlapjának elérhetősége: www.webklima.hu
Vállalkozás közismert neve:
webklima.hu (Varga Gábor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A webklima.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés iktatásáról, a 48 órán belüli visszaigazolásról, a fizetési kötelezettségről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület megnevezéséről és postai címéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési platformról. Hiányosan tájékoztatta a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.11. - 2020.07.11.
Határozat száma:
PE/001/00410-1/2018. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h); 5. § (2) b), 6. § (2), Fttv. 3. § (1).; 45/2014. (II. 25.) Korm. rend. 11. § (1). h), i), l), m), n), v), w) pont; 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont