myparfum.hu (WEB FASHION Korlátolt Felelősségű Társaság): A mypafum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégbíróság megnevezéséről, a termékek egységárairól és lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület megnevezéséről és postai címéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az európai uniós online vitarendezési platform létezéséről, valamint elállási nyilatkozat-mintát nem bocsátott rendelkezésre.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: myparfum.hu (WEB FASHION Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 48. 1. em. 1.
Telefonszám: +36-70-88-624-88
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-325904
Adószám: 25287196-2-41
Honlapjának elérhetősége: www.myparfum.hu
Vállalkozás közismert neve:
myparfum.hu (WEB FASHION Kft.)
Ügy tárgya:
A mypafum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégbíróság megnevezéséről, a termékek egységárairól és lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület megnevezéséről és postai címéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az európai uniós online vitarendezési platform létezéséről, valamint elállási nyilatkozat-mintát nem bocsátott rendelkezésre.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.11. - 2020.07.11.
Határozat száma:
PE/ÜZ3/11/2018. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. a), h), i), v), w) pont; 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont