websportaruhaz.hu (LV INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A websportaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés visszaigazolásáról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: websportaruhaz.hu (LV INTERNATIONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2030 Érd, Szarkaláb u. 18.
Telefonszám: +36 70 314 4164
Nyilvántartási szám: ----
Cégjegyzékszám: 13-09-112324
Adószám: 13588067-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.websportaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
websportaruhaz.hu (LV INTERNATIONAL Kft.)
Ügy tárgya:
A websportaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés visszaigazolásáról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.10. - 2020.07.10.
Határozat száma:
PE-06/01/00047-2/2018. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h); 5. § (2) b), d), 6. § (2), Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. a), h), i), m), n), v), w) pont; 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont