britishstore.hu (bk independent Korlátolt Felelősségű Társaság): A britishstore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről; nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: britishstore.hu (bk independent Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 51. 3. em. 3.
Telefonszám: +36 20 414 7373
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-959218
Adószám: 14240357-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.britishstore.hu
Vállalkozás közismert neve:
britishstore.hu (bk independent Kft.)
Ügy tárgya:
A britishstore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről; nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.03. - 2020.07.03.
Határozat száma:
BP/FOGY/64-2/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) j), k), l), m), n), v) w), 15. § (1), 20. § (1)-(3) 22. § (1) a, b), (3), 24. § (1), (2), 25. §, 26. § (1) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h), 5. § (2) b), d) pontja; Fttv. 3. § (5), 6. § (1) (i) bekezdése; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1), (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont