pasidivat.hu (BN Signal Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság): A pasidivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pasidivat.hu (BN Signal Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1076 Budapest, Szinva utca 5. pinceszint
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-184230
Adószám: 24821913-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.pasidivat.hu
Vállalkozás közismert neve:
pasidivat.hu (BN Signal Magyarország Kft.)
Ügy tárgya:
A pasidivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.03. - 2020.07.03.
Határozat száma:
BP/FOGY/5615-6/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés j), k), l), m), n), v) w) pontjai, 15. § (1) bekezdése, 20. § (1)-(3) bekezdése, 22. § (1) a, b), (3), 24. § (1), (2), 25. §, 26. § (1) bekezdése; 2001. évi CVIII. törvény 4. § h), 5. § (1), (2) (b), c) pontjai; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1), (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont