praktiker.hu (Praktiker Építési - és Barkácspiacok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság): A praktiker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelvéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: praktiker.hu (Praktiker Építési - és Barkácspiacok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.
Telefonszám: 06-80/32-32-32
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-669019
Adószám: 12136849-2-44
Honlapjának elérhetősége: www.praktiker.hu
Vállalkozás közismert neve:
praktiker.hu (Praktiker Kft.)
Ügy tárgya:
A praktiker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelvéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az illetékes békéltető testület elérhetőségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.07.03. - 2020.07.03.
Határozat száma:
BP/FOGY/5828-6/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), j), k), m), n), v) w) pontja, 22. § (1) a), b) (3), 23. § (1),(3), 24. § (1),(2), 25. §, 26. § (1) bekezdése;2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés (i) pontja; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont