bubutimart.hu (FÖLDKORONG Művészeti Alkotó Korlátolt Felelősségű Társaság): A bubutimart.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák javításáról, a szerződés visszaigazolásáról, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bubutimart.hu (FÖLDKORONG Művészeti Alkotó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2642 Nógrád, Váci utca 61.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 12-09-006107
Adószám: 14694581-1-12
Honlapjának elérhetősége: www.bubutimart.hu
Vállalkozás közismert neve:
bubutimart.hu (FÖLDKORONG Kft.)
Ügy tárgya:
A bubutimart.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák javításáról, a szerződés visszaigazolásáról, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.28. - 2020.06.28.
Határozat száma:
NO-05/FVO/00027-0003/2018. (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), c), 5. § (2) a)-c) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontjai; Fttv. 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont