alaszka.hu ("ALASZKA-HŰTŐ" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): Az alaszka.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetőségéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, továbbá a társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlása tekintetében a jogszabály által meghatározott tartalmú nyilatkozat-mintáról, a kellékszavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó kötelezettségeiről, a szállítás várható idejéről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: alaszka.hu ("ALASZKA-HŰTŐ" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7627 Pécs, Bokor utca 6.
Telefonszám: 72-215-341
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-06-060755
Adószám: 20020543-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.alaszka.hu
Vállalkozás közismert neve:
alaszka.hu ("ALASZKA-HŰTŐ" Bt.)
Ügy tárgya:
Az alaszka.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetőségéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, továbbá a társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlása tekintetében a jogszabály által meghatározott tartalmú nyilatkozat-mintáról, a kellékszavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó kötelezettségeiről, a szállítás várható idejéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.21. - 2020.06.21.
Határozat száma:
BA/001/00061-1/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdése, Fttv. 6.§ (1) bekezdés i) pontja, Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdés, 11.§ (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontjai; 23.§ (1) bekezdés; Ektv. 4.§ h) pontját, 524/2013/EU rend. 14. cikk (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont