szamtarhaz.hu (" SZÁMTÁRHÁZ " Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A szamtarhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, továbbá a társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezési platform elektronikus linkjéről, arról, hogy jogviták rendezésére használható.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szamtarhaz.hu (" SZÁMTÁRHÁZ " Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7800 Siklós, Iskola u. 30. IV. em. 15.
Telefonszám: 00 36 72 579-454
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-065070
Adószám: 11545529-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.szamtarhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
szamtarhaz.hu ("SZÁMTÁRHÁZ" Kft.)
Ügy tárgya:
A szamtarhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, továbbá a társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezési platform elektronikus linkjéről, arról, hogy jogviták rendezésére használható.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.21. - 2020.06.21.
Határozat száma:
BA-04/001/00072-3/2018. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdés; Fttv. 6.§ (1) bekezdés b), i) pontjai, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a), i), v), w) pontjai; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont