gabo.hu (Talentum Könyves és Kereskedő Kft.): A gabo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a tárhelyszolgáltatóról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési platformról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosság és termékszavatosság fogalmáról, feltételeiről, igényérvényesítési határidőkről, szavatossági jogokról, hiányosan tájé

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gabo.hu (Talentum Könyves és Kereskedő Kft.)
Székhely: 2045 Törökbálint, DEPO Hosszúrét hrsz 062/30.
Telefonszám: (06-23) 332-105
Nyilvántartási szám: ----
Cégjegyzékszám: 13-09-138048
Adószám: 10224454-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.gabo.hu
Vállalkozás közismert neve:
gabo.hu (Talentum Kft. )
Ügy tárgya:
A gabo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a tárhelyszolgáltatóról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési platformról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosság és termékszavatosság fogalmáról, feltételeiről, igényérvényesítési határidőkről, szavatossági jogokról, hiányosan tájé
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.21. - 2020.06.21.
Határozat száma:
PE/001/00313-1/2018. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h), 5. § (2) d); Fttv. 3. § (1) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr. 11. § (1) bek. h), i), l), m), n), v), w) pont; 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont