bezzeghkft.hu (BEZZEGH ÉPÜLETGÉPÉSZETI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A bezzeghkft.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási költségről, kellékszavatosságról, jótállásról, termékszavatosságról, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bezzeghkft.hu (BEZZEGH ÉPÜLETGÉPÉSZETI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 6.
Telefonszám: +36 37 503 136
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: +36 37 503 136
Adószám: 13085904-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.bezzeghkft.hu
Vállalkozás közismert neve:
bezzeghkft.hu (BEZZEGH ÉPÜLETGÉPÉSZETI Kft.)
Ügy tárgya:
A bezzeghkft.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási költségről, kellékszavatosságról, jótállásról, termékszavatosságról, a panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.21. - 2020.06.21.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00033-0008/2018. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) e). h)-i), m)-n), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdés, 18. § a), 24. § (2), 28. §; 524/2013/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont