szoratker.hu (SZÓRÁT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A szoratker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés visszaigazolásáról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről; nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szoratker.hu (SZÓRÁT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 6.
Telefonszám: 06-70/577-9000
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 03-09-107238
Adószám: 11793100-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.szoratker.hu
Vállalkozás közismert neve:
szoratker.hu (SZÓRÁT Kft.)
Ügy tárgya:
A szoratker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés visszaigazolásáról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről; nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.05. - 2020.06.05.
Határozat száma:
BK/FO/00033-2/2018. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), n), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdése; Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont