adlerpolo.hu (AGÁRDY-MUEX Bérruhaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az adlerpolo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének címéről, nyilvántartásba vavő szervről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés visszaigazolásáról, alakiságáról, nyelvéről, a megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, kellékszavatosságról; hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: adlerpolo.hu (AGÁRDY-MUEX Bérruhaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Maklári út 120.
Telefonszám: +36 36 898 295
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-09-035694
Adószám: 23075487-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.adlerpolo.hu
Vállalkozás közismert neve:
adlerpolo.hu (AGÁRDY-MUEX Kft.)
Ügy tárgya:
Az adlerpolo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének címéről, nyilvántartásba vavő szervről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés visszaigazolásáról, alakiságáról, nyelvéről, a megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, kellékszavatosságról; hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.06.05. - 2020.06.05.
Határozat száma:
HE-001/00819-0009/2017. (Heves megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), c), f), h) pontjai, 5. § (1) b), d) pontjai, 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) c), g), i), k), l), m), n), v), w) pontjai, 15. § (1)-(2) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; Fttv. 3. § (5) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont