sportital.com (Sportital Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A sportital.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sportital.com (Sportital Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7634 Pécs, Pázmány Péter utca 62.
Telefonszám: +3630 / 3465976
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-080206
Adószám: 24657448-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.sportital.com
Vállalkozás közismert neve:
sportital.com (Sportital Kft.)
Ügy tárgya:
A sportital.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.30. - 2020.05.30.
Határozat száma:
BA/001/00947-3/2017. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdése; Ektv. 5.§ (2) bekezdés b), d) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés h), v), w) pontjai, 29. § (1) bekezdés e) pontja; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont