naturplaza.hu (Somogyi Eszter egyéni vállalkozó): A naturplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az egységárakról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási nyilatkozatmintáról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: naturplaza.hu (Somogyi Eszter egyéni vállalkozó)
Székhely: 7700 Mohács, Molnár utca 15
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám: 65522367-2-22
Honlapjának elérhetősége: www.naturplaza.hu
Vállalkozás közismert neve:
naturplaza.hu (Somogyi Eszter egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A naturplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az egységárakról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási nyilatkozatmintáról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.30. - 2020.05.30.
Határozat száma:
BA/001/01075-4/2017. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdése; 14.§ (1), (3), (4), (5) bekezdés egységárra vonatkozó rendelkezései, együttes rendelet 3.§ (1) bekezdés a), b) pontjai, 4.§ a), b) pontjai; Ektv. 4.§ h) pontja, Fttv. 6.§ (1) bek. c) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i), m), n), v), w) pontjai, (5) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont