sipo.hu (PÉCSI PATENDULA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A sipo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, az egységárakról, a békéltető egyesületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, a székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sipo.hu (PÉCSI PATENDULA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7622 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 8.
Telefonszám: +36 (30) 334 38 32
Nyilvántartási szám: ----
Cégjegyzékszám: 02-09-081129
Adószám: 25011351-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.sipo.hu
Vállalkozás közismert neve:
sipo.hu (PÉCSI PATENDULA Kft.)
Ügy tárgya:
A sipo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást regisztráló hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, az egységárakról, a békéltető egyesületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, a székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.30. - 2020.05.30.
Határozat száma:
BA/001/01061-4/2017. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdése; 14.§ (1), (3), (4), (5) bekezdés egységárra vonatkozó rendelkezéseit, együttes rendelet 3.§ (1) bekezdés a), b) pontjai 4.§ a), b) pontjai, Ektv. 4.§ d), h) pontjai, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i), v), w) pontja, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont