vintagedekoracio.hu (Mecz Istvánné egyéni vállalkozó): A vintagedekoracio.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó regisztrációs számáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, a termékszavatosságról, jótállásról, kellékszavatosságról, valamint az elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vintagedekoracio.hu (Mecz Istvánné egyéni vállalkozó)
Székhely: 7900 Szigetvár, Szecsődi Máté u. 9.
Telefonszám: +36 20 966-3426
Nyilvántartási szám: 22189895
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 60701020222
Honlapjának elérhetősége: www.vintagedekoracio.hu
Vállalkozás közismert neve:
vintagedekoracio.hu (Mecz Istvánné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A vintagedekoracio.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó regisztrációs számáról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, a székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezésről, a termékszavatosságról, jótállásról, kellékszavatosságról, valamint az elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.30. - 2020.05.30.
Határozat száma:
BA/001/01079-3/2017. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdése, Ektv. 4.§ d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i), m), n), v), w) pontjai; (5) bekezdés, 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont