herbaszeged.hu (HERBAFITT-2008 Életmód- és Táplálkozási Tanácsadó Kft.): A herbaszeged.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a ténylegesen fizetendő eladási árról, egységárról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, panaszkezelési módról, békéltető testületekről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról; megtévesztő tájékoztatást adott a visszaigazolási időről, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: herbaszeged.hu (HERBAFITT-2008 Életmód- és Táplálkozási Tanácsadó Kft.)
Székhely: 6791 Szeged (Kiskundorozsma), Dorozsmai út 119.
Telefonszám: +36-70-328-7652
Nyilvántartási szám: ----
Cégjegyzékszám: 06-09-013090
Adószám: 14489174-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.herbaszeged.hu
Vállalkozás közismert neve:
herbaszeged.hu (HERBAFITT-2008 Kft.)
Ügy tárgya:
A herbaszeged.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a ténylegesen fizetendő eladási árról, egységárról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, panaszkezelési módról, békéltető testületekről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról; megtévesztő tájékoztatást adott a visszaigazolási időről, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.24. - 2020.05.24.
Határozat száma:
CS-06O/01/00093-6/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés a) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 20. § (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §, 29. § (1) bekezdés e) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 14. § (1), (5) bekezdés, 17/A. § (1a), (3), (6), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a) pont, 6:157. § (1), (2) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (1), (2) bekezdés, 6:160. §, 6:163. § (2) bekezdés, 6:168. § (1), (3), 6:169. § (2), 6:171. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 1. § (3), (5), 2. § (1) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §;
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont