szegana.hu (SZEGÁNA Növényi Termékelőállító, Feldolgozó és Értékesítő Kft): A szegana.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítási költségekről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, az online vitarendezési lehetőségről, a békéltető testülethez való fordulás lehetőségéről, annak elérhetőségeiről, valamint a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra, továbbá a jótállásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiről. A webáruház

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szegana.hu (SZEGÁNA Növényi Termékelőállító, Feldolgozó és Értékesítő Kft)
Székhely: 6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Telefonszám: +36-62/554-640
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-000755
Adószám: 10471034-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.szegana.hu
Vállalkozás közismert neve:
szegana.hu (SZEGÁNA Kft.)
Ügy tárgya:
A szegana.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítási költségekről, az elállási jog teljes körű feltételeiről, az online vitarendezési lehetőségről, a békéltető testülethez való fordulás lehetőségéről, annak elérhetőségeiről, valamint a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra, továbbá a jótállásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiről. A webáruház
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.05.23. - 2020.05.23.
Határozat száma:
CS/001/00004-2/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés c) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont