beeboo.hu ("MÁRTA + TÁRSA" Kereskedelmi Betéti Társaság): A beeboo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a bejegyző cégbíróságról, tárhelyszogláltatóról, megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, kellékszavatosságról, jótállásról, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: beeboo.hu ("MÁRTA + TÁRSA" Kereskedelmi Betéti Társaság)
Székhely: 4431 Nyíregyháza, Állomás utca 45.
Telefonszám: 0670 948-32-25
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 15-06-081288
Adószám: 25645220-2-15
Honlapjának elérhetősége: www.beeboo.hu
Vállalkozás közismert neve:
beeboo.hu ("MÁRTA + TÁRSA" BT.)
Ügy tárgya:
A beeboo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a bejegyző cégbíróságról, tárhelyszogláltatóról, megrendelés leadását követő fizetési kötelezettségről, békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, kellékszavatosságról, jótállásról, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.04.12. - 2020.04.12.
Határozat száma:
SZ-10/109/FO/00059-2/2018 (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. §., 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont