valentinacipo.hu (NITROX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A valentinacipo.hu webáruház nem tájékoztatta megfelelően a vásárlókat előzetesen a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelysztolgáltatóról, elérhetőségeiről, a szerződéskötés feltételeiről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, az illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: valentinacipo.hu (NITROX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1118 Budapest, Hársmajor u 10.
Telefonszám: +36 1 319 3399
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-679993
Adószám: 11857459-2-43
Honlapjának elérhetősége: www.valentinacipo.hu
Vállalkozás közismert neve:
valentinacipo.hu (NITROX Kft.)
Ügy tárgya:
A valentinacipo.hu webáruház nem tájékoztatta megfelelően a vásárlókat előzetesen a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelysztolgáltatóról, elérhetőségeiről, a szerződéskötés feltételeiről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, az illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.21. - 2020.03.21.
Határozat száma:
BP/FOGY/4595-5/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés ,Fttv. 6. § (1) bek. (i); 45/2014. (II. 25.) Kr 11. § (1) bek. h), l), m), n), v), w) pont, 15. §, 20. § (3), 22. § (1) a), b), (3), 23. § (3); 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d, h, 5. § (1), (2) b, c, 6. § (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont