montedi.hu (Irena Fodorova): A montedi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen megfelelően a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási költségről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: montedi.hu (Irena Fodorova)
Székhely: Medová 225/3., 25101 Ricany-Pacov, Csehország
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.montedi.hu
Vállalkozás közismert neve:
montedi.hu (Irena Fodorova)
Ügy tárgya:
A montedi.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen megfelelően a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási költségről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.21. - 2020.03.21.
Határozat száma:
BP/FOGY/4890-5/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
- Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; Fttv. 6. § (1) bek. (i); 45/2014. (II. 25.) Kr 11. § (1) bekezdés. e), h), j), k), l), m), n), v), w) pont, 15. §, 20. § (1), (3), 22. § (1) a), b), (3), 23. § (1), (3), 24. § (1),(2), 25. §, 2001. évi CVIII. törvény 4. § d, h, 6. § (2) b, d; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont