costafehernemu.hu (La Bella Stella Korlátolt Felelősségű Társaság): A costafehernemu.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: costafehernemu.hu (La Bella Stella Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Teleki utca 12.
Telefonszám: 0630-961-8719
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-316026
Adószám: 26143965-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.costafehernemu.hu
Vállalkozás közismert neve:
costafehernemu.hu (La Bella Stella Kft.)
Ügy tárgya:
A costafehernemu.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.03.19. - 2020.03.19.
Határozat száma:
SO/001/00761-0003/2017 (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 6. § (1) i) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm, rendelet 11. § (1) bekezdés i), l), m), v), w) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont