thummerer.hu (Thummerer Vilmos egyéni vállalkozó): A thummerer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásban vevő szervről, a szerződés alakiságáról, "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testületről, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: thummerer.hu (Thummerer Vilmos egyéni vállalkozó)
Székhely: 3325 Noszvaj, Szomolyai út 2101/3 hrsz.
Telefonszám: +36 36 463 269
Nyilvántartási szám: 2758113
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 47905553-2-30
Honlapjának elérhetősége: www.thummerer.hu
Vállalkozás közismert neve:
thummerer.hu (Thummerer Vilmos egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A thummerer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásban vevő szervről, a szerződés alakiságáról, "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testületről, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.01.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.13. - 2020.02.13.
Határozat száma:
HE/001/00875-0003/2017. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, valamint 5. § (2) bekezdésének a)-b) és d) pontjai, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h)-l), v)-w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont