chillearrings.com (Ember Csilla egyéni vállalkozó): A chillearrings.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a vállalkozás nyilvántartási számáról, "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: chillearrings.com (Ember Csilla egyéni vállalkozó)
Székhely: 4481 Nyíregyháza, Előd utca 45.
Telefonszám: +36305706313
Nyilvántartási szám: 37894082
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 66705929-1-35
Honlapjának elérhetősége: www.chillearrings.com
Vállalkozás közismert neve:
chillearrings.com (Ember Csilla egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A chillearrings.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a vállalkozás nyilvántartási számáról, "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" figyelmeztetésről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, székhelye szerint illetékes békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.13. - 2020.02.13.
Határozat száma:
SZ-10/109/FO/00963-6/2017 (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1) bekezdése, 2001. évi CVIII. törvény 4. §., 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés H9, i), k), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdése, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont