zaxcomputer.hu (Balaton László egyéni vállalkozó): A zaxcomputer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, adatbeviteli hibák javításának lehetőségéről, fizetés feltételeiről, a várható szállítási időről, panaszkezelési módról, békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: zaxcomputer.hu (Balaton László egyéni vállalkozó)
Székhely: 4300 Nyírbátor, Radnóti u. 6. 1/4.
Telefonszám: 0670/3139036
Nyilvántartási szám: 9220698
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 64350695-2-35
Honlapjának elérhetősége: www.zaxcomputer.hu
Vállalkozás közismert neve:
zaxcomputer.hu (Balaton László egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A zaxcomputer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, adatbeviteli hibák javításának lehetőségéről, fizetés feltételeiről, a várható szállítási időről, panaszkezelési módról, békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testületről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.02.13. - 2020.02.13.
Határozat száma:
SZ-10/109/FO/00976-5/2017 (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. §., 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), m), n), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdése, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése, Fttv. 7. § (1) bekezdése, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont