akciosillat.hu (RollAndBuy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság): Az akciosillat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási nyilatkozatmintáról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, székhelye szerinti illetékes békéltető testület nevéről és postai címéről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: akciosillat.hu (RollAndBuy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2534 Tát, Tulipán utca 4.
Telefonszám: +3630/4416757
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 11-09-017988
Adószám: 23114805-2-11
Honlapjának elérhetősége: https://akciosillat.hu/
Vállalkozás közismert neve:
akciosillat.hu (RollAndBuy Hungary Kft. )
Ügy tárgya:
Az akciosillat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási nyilatkozatmintáról, online vitarendezésről, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, székhelye szerinti illetékes békéltető testület nevéről és postai címéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.05. - 2020.01.05.
Határozat száma:
KE-06/001/00567-0007/2017. (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), v), w) pontja, Fttv. 7. §. (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont