orsay.com/hu-hu/ (MDO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az orsay.com/hu-hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, panaszkezelési módról, békéltető testületekről, szavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, a szerződés iktatásáról, adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: orsay.com/hu-hu/ (MDO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/B 1. em. 5.
Telefonszám: +36 80 808012
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-681520
Adószám: 11887494-2-43
Honlapjának elérhetősége: http://www.orsay.com/hu-hu/
Vállalkozás közismert neve:
orsay.com/hu-hu/ (MDO Kft. )
Ügy tárgya:
Az orsay.com/hu-hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, panaszkezelési módról, békéltető testületekről, szavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, a szerződés iktatásáról, adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.25. - 2019.10.25.
Határozat száma:
BP/FOGY/2513-8/2017. ( Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja, 5. § (1) , (2) bekezdése, 6. § (1), (2) bekezdései; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v) pontjai, (5) bekezdés, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1) - (3) bekezdés, 24. § (1)-(2) bekezdései.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont