shop.leonardostore.hu (Leonardo Store Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A shop.leonardostore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásról, online vitarendezés lehetőségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: shop.leonardostore.hu (Leonardo Store Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Benedek E. utca 7/B.
Telefonszám: +36-20/342-9382
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-308586
Adószám: 14508398-2-14
Honlapjának elérhetősége: http://shop.leonardostore.hu/
Vállalkozás közismert neve:
shop.leonardostore.hu (Leonardo Store Kft.)
Ügy tárgya:
A shop.leonardostore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásról, online vitarendezés lehetőségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.18. - 2019.10.18.
Határozat száma:
SO/001/00395-0003/2017 (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, Fttv. 6 § (1) i) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h), i) , m), n), v), w) pontjai, 18. §,, 20 §, 22. §, 24. §., 29. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont