budastore.hu (Lifetech Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A budastore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, online vitarendezés lehetőségéről, békéltető testületi eljárásról, az elállási jog részletes szabályairól.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: budastore.hu (Lifetech Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 24.
Telefonszám: +36-70-777-8440
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-886612
Adószám: 14051573-2-43
Honlapjának elérhetősége: https://www.budastore.hu/
Vállalkozás közismert neve:
budastore.hu (Lifetech Hungary Kft. )
Ügy tárgya:
A budastore.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, online vitarendezés lehetőségéről, békéltető testületi eljárásról, az elállási jog részletes szabályairól.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.04.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.18. - 2019.10.18.
Határozat száma:
BP/FOGY/1745-9/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A § (8) bekezdése, 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h), w) pontjai, 18. § a), b) pontjai, 20. § (1) - (2) bekezdése, 22. § (1) -(3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdése, 25. § , 26. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont