crystalpecs.hu (Crystal Boutique Korlátolt Felelősségű Társaság): A crystalpecs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségről, a székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetőségéről, elállási nyilatkozatmintáról, online vitarendezési lehetőségről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: crystalpecs.hu (Crystal Boutique Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7621 Pécs, Jókai utca 30. fszt. 4.
Telefonszám: 0620 400 5306
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-076696
Adószám: 23070475-2-02
Honlapjának elérhetősége: https://www.crystalpecs.hu/
Vállalkozás közismert neve:
crystalpecs.hu (Crystal Boutique Kft )
Ügy tárgya:
A crystalpecs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a békéltető testületi együttműködési kötelezettségről, a székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetőségéről, elállási nyilatkozatmintáról, online vitarendezési lehetőségről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.09.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.17. - 2019.10.17.
Határozat száma:
BA/001/00653-3/2017. (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 1 § (4) bekezdés, 11. § (1) bekezdés i), m), v), w) pontjai, 23. § (1) bekezdése, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése, Fttv. 6. § (1) bekezdés be), i) pontja, PTK. 6:163 § (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont