dressa.hu (MONTONELLI Fashion Group Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A dressa.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, panaszkezelési módról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: dressa.hu (MONTONELLI Fashion Group Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Telefonszám: +36 1 999-99-49
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-10-020310
Adószám: 25056668-2-10
Honlapjának elérhetősége: http://www.dressa.hu
Vállalkozás közismert neve:
dressa.hu (MONTONELLI Fashion Group Zrt )
Ügy tárgya:
A dressa.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, panaszkezelési módról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.17. - 2019.10.17.
Határozat száma:
HE-001/00430-0004/2017. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11.§ (1) c), v), w) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont