cipoplaza.hu (MONTONELLI Fashion Group Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A cipoplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatosságról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cipoplaza.hu (MONTONELLI Fashion Group Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Telefonszám: +36-1/999-9950
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-10-020310
Adószám: 25056668-2-10
Honlapjának elérhetősége: https://www.cipoplaza.hu/
Vállalkozás közismert neve:
cipoplaza.hu (MONTONELLI Fashion Group Zrt )
Ügy tárgya:
A cipoplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.06.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.17. - 2019.10.17.
Határozat száma:
HE-001/00355-0005/2017. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2008. évi XLVII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdése és a 6. § (1) bekezdés i) pontja, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11.§ (1) c), h), i), j), k), v), w) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont