hangszerabc.hu (CORDIAL Szórakoztatóipari és Kereskedelmi Betéti Társaság): A hangszerabc.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, szállítási költségről, online vitarendezési lehetőségről, békéltető testületről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hangszerabc.hu (CORDIAL Szórakoztatóipari és Kereskedelmi Betéti Társaság)
Székhely: 3200 Gyöngyös, Kossuth utca 38.
Telefonszám: 37/300-700
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-06-027186
Adószám: 26009236-2-10
Honlapjának elérhetősége: https://hangszerabc.hu/
Vállalkozás közismert neve:
hangszerabc.hu (CORDIAL Bt.)
Ügy tárgya:
A hangszerabc.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, szállítási költségről, online vitarendezési lehetőségről, békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.17. - 2019.10.17.
Határozat száma:
HE/001/00522-0013/2017. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) és h) pontja, 5. § (1) és (2) bekezdés c) pontja, 45/2014. Korm.rendelet 11. § (1) bekezdés e), m), n), v), w) pontja és 15. § (2) bekezdése, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, az Fttv. 3. § (5) bekezdése, a 151/2003. (IX.22) Korm.rendelet 3. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont