jatek-toys.hu (Honey Toys Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A jatek-toys.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a a tárhelyszolgáltatóra vonatkozó adatokról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési platform elektronikus linkjéről, létezéséről, valamint arról, hogy a jogviták rendezésére használható, továbbá az elállási jog gyakorlása tekintetében a jogszabály által meghatározott tartalmú nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: jatek-toys.hu (Honey Toys Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7626 Pécs, Könyök utca 6. földszint 1.
Telefonszám: 0630/3738-222
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-080388
Adószám: 24727204-2-02
Honlapjának elérhetősége: http://www.jatek-toys.hu/
Vállalkozás közismert neve:
jatek-toys.hu (Honey Toys Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A jatek-toys.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a a tárhelyszolgáltatóra vonatkozó adatokról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési platform elektronikus linkjéről, létezéséről, valamint arról, hogy a jogviták rendezésére használható, továbbá az elállási jog gyakorlása tekintetében a jogszabály által meghatározott tartalmú nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.13. - 2019.10.13.
Határozat száma:
BA/001/00683-3/2017 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bek.; Fttv. 3.§ (5) bek., 6.§ (1) bek. i) pont; Ektv. 4.§ h) pont; Korm. rendelet 1.§ (4) bek.; 11.§ (1) bek. a), i), pontjai; 14.§, 23.§ (1) bek.;524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont